• GDPR

    Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

    Tímto uděluji výslovný souhlas TŠ Marešovi (Petr Mareš, IČ 05058619) se sídlem ve Svatavě, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovávala tyto osobní údaje:

    -       Jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail za účelem zpracování přihlášky a následného kontaktu s Vámi (informování o novinkách, pořádaných akcích a kurzech)

    -       Místo bydliště (obec) – pouze pro naše marketingové účely

    Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5ti let a nebudou poskytovány třetím stranám. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či zasíláním informací můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailu na info@tsmaresovi.cz. Můžete požádat také o opravu, omezení zpracování nebo o výmaz těchto údajů.